Loopbaananalyse


Training "Loopbaan onder de loep"

Wanneer je problemen op je werk hebt of met minder zin naar je werk toegaat maar ook als je weer aan het werk wilt, is het misschien tijd om hier eens aandacht aan te besteden. Dat is niet altijd even makkelijk en vaak is daar weinig tijd voor. De cursus "Loopbaan onder de loep" is er om even een pas op de plaats te maken.

Het doel van deze cursus is "Inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten en vaardigheden, deze te ervaren en te leren gebruiken. "

De volgende vragen staan centraal:

  • Wie ben ik ?
  • Wat kan ik ?
  • Wat wil ik ?
  • Wat ga ik doen ?

Er worden verschillende manieren behandeld om deze vragen tijdens de cursus en daarna te kunnen beantwoorden. Het is de bedoeling om je een grote stap op weg te helpen.

De avonden bevatten afwisseling in theorie en praktijk. Kortom je bent actief bezig.

Tijd : Vier avonden van 19:30 tot 22:00 ( eenmaal per 14 dagen )
Een terugkomavond van 19:30 tot 22:00 na 8 weken.